Výchovně vzdělávací centrum EMILYclub

Zemědělská 76, Brno - Černá Pole 61300

+420 602 514 940

info@emilyclub.cz

www.emilyclub.cz

Popis:

Naším cílem je podporovat výchovu a vzdělání dětí a tím systematicky přispívat k rozvoji jejich zdravého životního stylu a zdravého sebevědomí.

Model „rodinného domu“ by měl uspokojit zájmy celé rodiny a je rozdělen do těchto základních programových profilů:

  •  soukromá mateřská škola

  •  zájmové aktivity pro děti mladšího školního věku

  •  rodinné centrum, služby pro děti a rodiče

  • sociální program, vzdělávání a zajištění volného času dětí z dětských domovů

Obsahová náplň jednotlivých aktivit EMILYclubu se bude přizpůsobovat přáním a požadavkům dětí a rodičů. Naší snahou je vytvořit takové zázemí, které bude pružně reagovat na potřeby dnešní rodiny s důrazem na výchovně vzdělávací proces dětí

Provozní doba:

7.30h - 17.30

 

ZÁPIS DĚTÍ  MATEŘSKÉ ŠKOLY v průběhu celého roku, děti od 2,5let

 

Nově přidané