Miniškolka Mary Poppins

Srbská 30, Brno

tel.: 720 457 107 , tel.: 776 389 933

eneuman@seznam.cz

www.marypoppins.cz

Popis:

Stejně jako ona kouzelná muzikálová vychovatelka chceme zprostředkovávat dětem emocionální prožitky, jakožto prostředek učení a poznávání.

Cílem naší činnosti je nastavit podmínky v miniškolce tak, aby pobyt u nás byl radostný,podnětný a maximálně tvůrčí. Jde o vytvoření skupinky, ve které se děti více či méně častěji setkávají a znají, a při počtu asi 12ti dětí vzniká prostor pro opravdu individuální přístup v neomezovaném časovém bloku.Pro docházku do školky přijímáme děti minimálně od věku 2,5 roku. Přihlížíme k vývojovým schopnostem jednotlivých dětí.

Provoz školky je od 7.30 do 18.00hod a probíhá stejně jako ve státních školkách - ranní aktivity, pobyt venku, oběd a odpočinek, odpolední činnosti.Děti mohou navštěvovat miniškolku denně, nebo podle potřeby určité dny v týdnu.

Dítě přichází k " Mary Poppins" kdykoliv během dne a podle svého zájmu či rozpoložení se zapojuje do různých aktivit.Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví. Všechny činnosti ( hudební, výtvarné, hudební, rozvoj vědomosti a dovedností) probíhají podle zájmu dětí, ale s určitou pravidelností a vývojem, a směřují k dosažení kompetencí potřebných pro vstup do základní školy.

poppins2.jpgpoppins1.jpg

 

Nově přidané