Freude (Radost) - Tak trochu jiná školka...

Skácelova 18, Brno - Královo pole

tel.: 541246199, mobil: 602 626262

freude@tiscali.cz

Popis:

Zahájení provozu je plánováno na 3.9. 2007.

  • Vnitřní prostory zaujímají cca 150 m2 (šatna, společenská místnost, jídelna, tělocvična/lehárna, třída, herna, sociální zařízení/umývárna). K dispozici je  též vlastní zahrada s venkovním bazénkem. Kapacita nové třídy pro 3-leté děti je 10 míst.
  • Komunikace s dětmi probíhá výhradně v německém jazyce.
  • Strava (nepovinná) se skládá převážně z produktů ekologického zemědělství a biopotravin (dopolední svačinka – tepelně neupravované ovoce, oběd – drůbež, ryba + 3x vegetariánský  a odpolední svačina – mléčné výrobky). V případě zájmu nutno uhradit 50,- Kč/den a nahlásit do 15. dne předchozího měsíce dny, které připadají v úvahu. Pitný režim je zajištěn opět pouze čaji v biokvalitě slazenými jen medem (též v kvalitě bio) a přírodními neslazenými šťávami ředěnými v poměru 1:1 kojeneckou vodou.
  • Personál představuje 5 vyškolených  vzájemně se střídajících lektorek, vychovatelek a pedagogů (všichni hovoří plynule německy nebo jsou přímo rodilými mluvčími).
  • Provoz: Po – Pá… 8,00 – 16,00 hod., prázdniny: 2. polovina měsíce června + 1. polovina července)
  • Program: wellness/výřivka, aromaterapie v pediatrii, dechová cvičení, esoterická hudba, psychomotorické hry, tvořivá činnost
  • Aktivity: cvičení, tanečky, soutěže, hádanky, písničky, říkanky, malování, plastelína/modelování, pexeso, domino, skládanky, kuželky, plavání, tenis, gymnastika, překážkový běh/slalom, rybaření, zlatá brána, kolo mlýnský, schovávaná, honička, škatule, stanování, zahradničení, klouzačka, pískoviště, houpačky, trampolína, průlezky, míčové hry, chůdy, zrcadlení, hry s kruhy, divadýlko, pohádky, kouzlení, světlo/stíny, den, noc, zkoumání přírody s lupou, bubnování s klavírem, maškarní karneval.
  • Zaměření: Postupné rozšiřování slovní zásoby formou hry… zvířátka (vzduch, země, voda), rostlinky/květiny, keře, stromy, barvy, oblečky, části těla, číslice, potraviny, hračky, roční období/počasí, rodina, domácnost, ulice/město, obchod, Velikonoce, Vánoce. Rozvíjení fantazie, motoriky, postřehu, smyslů, tvořivosti, vnímání, zručnosti, myšlení, řeči, cvičení rytmu, porozumění humoru, trénování vytrvalosti a odvahy.
  • Cena: 8.000,- Kč/kalendářní měsíc, červen a červenec: 4.000,- Kč (splatnost do 15. dne předchozího měsíce)

Nezávazné přihlášky a případné dotazy a připomínky se přijímají v současné době elektronickou poštou na: sattler@tiscali.cz (Prosíme o uvedení jména dítěte, data narození a kontaktu na právního zástupce.)
Zápis proběhne v době od 16.7. do 13.8. 2007.
Návštěvu je možno dohodnout v rámci zápisových dní individuálně.

 

Nově přidané