Pedagogicko – psychologická poradna

Čechyňská 19, Brno

tel. 543 216 135, 775 211 793

ppp@jgmendel.cz

www.jgmendel.cz

Popis:

Rozsah standardních (bezplatných) služeb poskytovaných poradnou:

 • psychologická vyšetření dětí předškolního věku s opožděným nebo nerovnoměrným vývojem kognitivních dispozic a dětí s výchovnými problémy
 • zjišťuje z psychologického hlediska způsobilost dětí k zahájení školní docházky a vypracovává posudky
 • psychologická vyšetření žáků s výchovnými problémy
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení a poskytuje porady rodičům i učitelům týkající se těchto problémů
 • zpracovává odborné podklady pro integraci žáků, zařazování do speciálních tříd
 • řeší otázky prevence sociálně patologických jevů, poskytuje rady rodičům a pedagogům jak jim předcházet
 • poskytuje rady rodinám v krizové situaci
 • vypracovává odborné posudky o vyšetřených dětech a mládeži pro školy, rodiče, OSPOD, PČR, soudy apod.
 • přímou práci s třídním kolektivem za účelem seznámení, řešení problémů ve vztazích apod.

Dále poradna nabízí:

 • přednášky pro rodičovskou veřejnost
 •  logopedická náprava vad a poruch řeči
 • terapeutická činnost individuální a skupinová zaměřená na osobní, vztahové a studijní problémy
 • vypracovává odborné posudky na žádost rodičů
 • skupinové a individuální testy profesní orientace apod.
 

Nově přidané