Anglická školička

Staňkova 8a, Brno

Tel: 776225078 Vevina - ředitelka školky

vevina@worldmail.cz

www.anglickaskolicka.cz

Popis:
Jsme přesvědčeni, že proces výuky druhého jazyka, aby byl co nejpřirozenější, by měl probíhat stejně jako u jazyka mateřského.
To Znamená:
Malé dítě nejprve vnímá podněty kolem sebe a pouze je přijímá. Později začne opakovat a teprve poté se učí číst a psát.
U druhého jazyka by tento proces měl být podobný. V předškolním věku se dítě učí pouze rozumět anglickým výrazům a frázím, začne reprodukovat základní slova a později během školní docházky přirozeně přechází ke čtení a následně ke psaní ve druhém jazyce.

V dopolední školičce si lektoři povídají s dětmi téměř výhradně anglicky a navíc 3x za den se věnují předem určenému tématu a učí se písničky a říkanky. Hravou formou se seznamují se základy angličtiny. Hrají si, malují, kreslí, modelují, rozvíjejí motoriku. Zpívají a tančí, hrají divadlo, běhají, soutěží, chodí na vycházky. Jednou za měsíc jdou na celodenní výlet. Také pořádáme víkendové akce a týdenní zimní lyžování pro rodiče s dětmi.
Zaručujeme návaznost na to, co se děti naučí během školky. Mohou pak u nás navštěvovat odpolední klub 2x týdně, kde pokračují a učí se číst a psát anglicky-stejným způsobem jak byly zvyklé ze škoky.

DSC09008.jpgDSC08803.jpg
 

Nově přidané