Hudební škola YAMAHA

tel.: 544 213 306, 603 943 213

polakova@yamahaskola.cz

www.yamahaskola.cz

Popis:
HŠ YAMAHA je výjimečnou alternativou klasickému hudebnímu vzdělávání. Umožňuje všem (od nemluvňat až po seniory) propracovanými, zábavnými a efektivními  metodami skupinového vyučování rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti – jinými slovy naučí hrát či zpívat pro vlastní potěšení i publikum téměř každého zájemce.

V Evropě působí 50 let, u nás 12 roků a v Brně byla založena před osmi lety v Líšni. Pobočky později vznikly v Jundrově, Vinohradech, Černých Polích, Starém Lískovci, Žabovřeskách, Šlapanicích, Bílovicích nad Svitavou.

Východiskem k dobrým výsledkům hudebního školství YAMAHA je jedinečná elementární hudební výchova dětí předškolního věku. Její zvláštnosti spočívají nejen ve  formě, která zapojuje do hudebního rozvoje nejmenších také rodiče, v použití elektronických klávesových nástrojů jako učební pomůcky, ale také ve věku žáčků. Speciální metody, na jejichž vzniku se podílela celá řada odborníků (hudební pedagogové, pediatři, neuropsychologové), umožňují ve třístupňové hudební „přípravce“ pro nemluvňata, batolata a předškoláky (Hrátky s robátky, První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky) začít pracovat již se čtyřměsíčními nemluvňaty!!!  Dětem jsou - se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností - nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu. Základem je hravé zacházení s hudebními prvky, utváření hudebního sluchu, emocionální a estetický rozvoj.

karneval.jpgkrucky.jpg

 

Nově přidané