ASPENA - jazyková škola

Obilní trh 4, 602 00 Brno

tel.: 541 211 651, 737 288 251

vyuka@aspena.cz

www.deti.aspena.cz

Popis:

Metoda Helen Doron Early English (HDEE) napodobuje přirozený proces osvojování si mateřského jazyka. Děti doma poslouchají výuková CD s programem HDEE, aniž by jim věnovaly aktivní pozornost nebo se jim snažily porozumět. Tak si přirozeně a v prostředí domova osvojí zvuky, slova i gramatické struktury anglického jazyka. Na hodinách HDEE se pak děti formou speciálních činností, her a písniček naučí významu zvuků, které jsou jim již dobře známé.

Výhody metody Helen Doron Early English:
- odzkoušená a prokazatelně úspěšná metodika
- malé skupinky 4-6 dětí
- vynikající výukové materiály sestavené pro 8 po sobě jdoucích let

NOVÉ KURZY OTVÍRÁME V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU! Objednejte se na ukázkovou hodinu ZDARMA!

 

 

hdoron1.jpghdoron2.jpg


 

 

 

 

 

aspena_loga_cz.JPG

 

Nově přidané