Středisko volného času Lužánky

Lidická 50, 658 12 Brno

tel.: 549 524 111

luzanky@luzanky.cz

www.luzanky.cz

Popis: Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením nabízejícím volnočasové aktivity i zájmové vzdělávání lidem každého věku, od kojenců po seniory. Naše pracoviště, najdete již na 12 místech v Brně a okolí. Ve více než 500 zájmových kroužcích každoročně nalezne svůj program téměř 10 000 účastníků od předškolních dětí po dospělé. V průběhu školního roku chystáme pro brněnskou veřejnost přes 400 nejrůznějších příležitostných akcí. Na našich pracovištích najdete i kluby, poradny a Miniškolku Maceška. Každé léto pořádáme přes 200 prázdninových akcí – tábory pro děti a mládež, příměstské tábory a další aktivity. Pro školy nabízíme výukové programy, školní výlety, adaptační kurzy či kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT. Organizujeme také postupové soutěže a olympiády. Každoročně tak projde Lužánkami přes 70000 návštěvníků. Lužánky velmi úzce spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. SVČ Lužánky má oficiální statut Fakultního zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2003 se Středisko volného času Lužánky téměř každý rok umisťuje v anketě „Kdo hýbe Brnem“ TOP 100 Brno, mezi stovkou nejvýznamnějších firem a organizací v Brně.

 

 

Nově přidané