Josefínka - soukromá školka a jesle

Tolstého 14, 616 00 Brno

+420 776 492 299

skolka@msjosefinka.cz

www.msjosefinka.cz

Popis: Soukromá školka a jesle Josefínka

Jsme soukromá mateřská školka a jesle pro Vás, kdo hledáte kvalitní a profesionální péči o své dítě i když třeba jen na pár hodin týdně a pro děti, které mají rády kolektiv, rády tančí, zpívají, malují a učí se novým věcem spolu s ostatními kamarády.
Výhodou našeho zařízení je nízký počet dětí na jednoho zaměstnance, který garantuje individuální a rodinný přístup, kvalifikovaný personál se zdravotnickým a pedagogickým vzděláním, flexibilita docházky, blízkost centra Brna s dobrou dopravní dostupností a s možností parkování přímo u budovy. Nabízíme i jednorázové hlídání nebo nepravidelné hlídání s využitím permanentky.

Jesle pro děti od 2 do 3 let.
Po dovršení 3 let (nebo dříve dle dohody s rodiči) nabízíme možnost přestupu dítěte do školky Josefínka, která programově navazuje na jesličky.

Školka pro děti od 3 do 6-ti let.
Klub pro děti i dospělé od 1 do 100 let.
 
V ceně školného nabízíme,saunu pro děti, angličtinu v průběhu denních aktivit, kino, divadlo, výlety a odpolední kroužky - v pondělí kroužek rytmiky, v úterý hravou angličtinu, ve středu sportovní hry a gymnastiku a ve čtvrtek si čteme a tvoříme.

josefinka1.JPG    josefinka2.JPG

Mateřská škola Lentilka

Žerotínovo náměstí 1/2, 602 00 Brno

541 651 491

kuslova@luzanky.cz

lentilka.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Lentilka je firemní mateřská škola sloužící zaměstnancům jihomoravského krajského úřadu a příspěvkových organizací JMK. K budově patří také terasa s pískovištěm, skluzavkou a dalšími pohybovými prvky. V mateřské škole jsou dvě třídy s dětmi od 2,5 do 7 let.

 

Salesiánské středisko mládeže - DDM Brno - Žabovřesky

Foerstrova 2, 616 00 Brno - Žabovřesky

tel.: 541213110

stredisko@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

Popis:

Salesiánské středisko mládeže je centrum volného času pro děti a mládež. Zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha (církevní organizace).

Činnost probíhá celý týden a nabízí 5 základních aktivit:

 • otevřený klub (hřiště na fotbal, volejbal, hokejbal, basketbal, kulečník, kalčo, posilovna, herna deskových her...)
 • zájmové kroužky
  - hudební (kytara, flétna, klavír, varhany, sbor)
  - sportovní (aerobic, cyklokroužek, výrazový tanec, moderní tanec, hokejbal, fotbal, …)
  - technické (elektronika, modelář, počítače, vaření, …)
  - výtvarné (keramika, výtvarka)
  - vzdělávací (angličtina, francouzština, doučování)
  - ostatní kroužky (šerm, loutkové divadlo, šachy, …)
 • Klub maminek - výtvarné a pohybové aktivity pro rodiče s malými dětmi. Pořádá také přednášky a jiné příležitostné akce.
 • příležitostné akce (Dětský den, Mikuláš, koncerty, karnevaly, tvoření, …)
 • tábory a víkendové akce

sales1_1.jpg

Středisko volného času Lužánky

Lidická 50, 658 12 Brno

tel.: 549 524 111

luzanky@luzanky.cz

www.luzanky.cz

Popis: Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením nabízejícím volnočasové aktivity i zájmové vzdělávání lidem každého věku, od kojenců po seniory. Naše pracoviště, najdete již na 12 místech v Brně a okolí. Ve více než 500 zájmových kroužcích každoročně nalezne svůj program téměř 10 000 účastníků od předškolních dětí po dospělé. V průběhu školního roku chystáme pro brněnskou veřejnost přes 400 nejrůznějších příležitostných akcí. Na našich pracovištích najdete i kluby, poradny a Miniškolku Maceška. Každé léto pořádáme přes 200 prázdninových akcí – tábory pro děti a mládež, příměstské tábory a další aktivity. Pro školy nabízíme výukové programy, školní výlety, adaptační kurzy či kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT. Organizujeme také postupové soutěže a olympiády. Každoročně tak projde Lužánkami přes 70000 návštěvníků. Lužánky velmi úzce spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. SVČ Lužánky má oficiální statut Fakultního zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2003 se Středisko volného času Lužánky téměř každý rok umisťuje v anketě „Kdo hýbe Brnem“ TOP 100 Brno, mezi stovkou nejvýznamnějších firem a organizací v Brně.

 

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Labyrint

Švermova 19, 625 00 Brno

547 354 383

labyrint@luzanky.cz

www.labyrint.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Labyrint najdete poblíž hranice brněnských sídlišť Bohunice a Starý Lískovec. Nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež od 12 do 20 let specificky zaměřené na různé druhy umění - divadlo, video, tanec, hudba. Najdete zde kroužky, výukové programy, tvořivé dílny, koncerty, divadelní přehlídky a festivaly i vzdělávací kurzy a semináře pro odbornou veřejnost. Labyrint je jedním z nemnoha odborných pracovišť v celé České republice věnujících se uměleckému vzdělávání, především pak dramatické výchově v různých jejích podobách. Dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno a Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Lány

Lány 3, 625 00 Brno

547 240 937

lany@luzanky.cz

www.lany.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Lány se nachází v sídlišti Bohunice. Zaměřuje se na výtvarné, hudební, turistické a pohybové aktivity a nabídku činností pro celou rodinu. Najdete zde kroužky, tvořivé dílny, příležitostné akce, pobytové a prázdninové akce, programy pro školy a také miniškolku Maceška. Pracoviště se od začátku svého působení zaměřuje hlavně na mladé rodiny s malými dětmi především předškolního a mladšího školního věku.

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Lata

Plovdivská 8, 616 00 Brno

549 216 949

www.lata.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Lata se nachází v brněnské části Žabovřesky. Zaměřuje se na nabídku pro rodiny s dětmi. Nabízí aktivity v nejrůznějších oborech činností pro maminky na mateřské dovolené, rodiče s malými dětmi, a pro děti do 10 let. Najdete zde kroužky, příležitostné akce, pobyty pro rodiče s dětmi, poradny a kurzy pro nastávající i čerstvé maminky, miniškolku Maceška a hlídání dětí Skládanka.

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Lávka

Kraví hora 5, 602 00 Brno

541 213 993

lavka@luzanky.cz

www.lavka.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Lávka – multimediální centrum pro mládež, najdete na Kraví hoře v prostředí krásných zahrádek. Zaměřuje se na hudební, filmové a umělecké aktivity a mediální výchovu. Nabízí kroužky, příležitostnou činnost a výukové programy pro děti a mládež od 12 do 20 let. Specifikem pracoviště je nahrávací studio pro začínající kapely a zaměření na individuální práci s klienty. Pracoviště Lávka je otevřeno pro všechny, kteří chtějí něco tvořit.

 

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Legato

Stamicova 7, 623 00 Brno

547 250 248

legato@luzanky.cz

www.legato.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Legato najdete na sídlišti v Kohoutovicích. Nabízí kroužky, klubovou činnost, workshopy, přehlídky a festivaly, příležitostné akce i výukové programy pro děti, mládež i dospělé. Kroužky se zaměřují na taneční, sportovní a cirkusové aktivity. Najdete zde také Otevřený klub pro mládež 12–18 let a Klub maminek. Specifikem pracoviště Legato je projekt Cirkus LeGrando a s tím související dlouhodobá mezinárodní spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v Evropě.

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Lesná

Milénova 13, 638 00 Brno

545 222 070

lesna@luzanky.cz

www.lesna.luzanky.cz

Popis:

Pracoviště Lesná najdete v krásném prostředí brněnského sídliště Lesná. Zaměřuje se hlavně na oblast sportu, estetiky a práci s nejmenšími dětmi. Najdete zde Sportcentrum (lyžování, orientační běh, gymnastika, stolní tenis, turistika), Sluníčko (práce s malými dětmi a aktivity pro celé rodiny), Oddělení estetiky (výtvarné a keramické aktivity) a Lanové centrum (sportovní vyžití na nízkých i vysokých lanových překážkách). Najdete tu také folklorní soubor Brněnský Valášek a miniškolku Maceška.

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Lidická

Lidická 50, 658 12 Brno

549 524 111

lidicka@luzanky.cz

www.lidicka.luzanky.cz

Popis:

Pracoviště Lidická sídlí v historické budově uprostřed parku Lužánky v centru Brna. Zaměřuje se na široké spektrum činností mezi které patří kroužky, výukové programy, příměstské a pobytové tábory, kurzy, vzdělávání pro veřejnost a odborné soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT. Pracoviště Lidická je nejen tradičním místem konání velkých akcí pro veřejnost, ale během školního roku nabízí i velký počet nejrůznějších příležitostných akcí. Pracuje zde 8 tematických oddělení které se zaměřují na modelářství, výpočetní techniku, fotografii, video a film, výtvarné aktivity a keramiku, rukodělné aktivity, rodinnou výchovu, dívčí kluby, pobyt v přírodě, zvířátka a rostliny, divadlo, hudbu, tanec, stolní hry, společenské vědy, jazyky, jógu a etiku i aktivity pro předškolní děti. Pracoviště Lidická je nejstarším a zároveň největším pracovištěm SVČ Lužánky.

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Linka

Kosmonautů 4, 625 00 Brno

547 223 074

linka@luzanky.cz

www.linka.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Linka ve Starém Lískovci připravuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Zaměřuje se především na činnost v oblasti výtvarné výchovy a pohybových a tanečních aktivit. Najdete zde kroužky, dopolední programy pro rodiče s dětmi, tvořivé dílny, příležitostné akce, pobytové akce, tábory i výukové programy pro školy. Cílem pracoviště Linka je být přívětivým místem k setkávání s novými a zajímavými lidmi i s tvořivou činností a zpestřit tak svou nabídkou život v sídlišti.

 

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Liška

Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou

725 808 221

rihova@luzanky.cz

liska.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Liška se nachází v malebném prostředí Bílovic nad Svitavou. Jeho prostřednictvím jsou zdejším dětem nabízeny zajímavé volnočasové aktivity, za kterými by jinak musely dojíždět do Brna. Vzhledem k tomu, že zdejší mateřská škola nepojme všechny děti v předškolním věku, nabízí pracoviště Liška v dopoledních hodinách miniškolku Maceška. Dětem školního věku jsou určeny kroužky a o prázdninách příměstské tábory.

 

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Louka

Bzenecká 23, 628 00 Brno

544 212 315

louka@luzanky.cz

www.louka.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Louka se nachází na jednom z nejlidnatějších brněnských sídlišť – na Vinohradech. Zaměřuje se především na estetické, sportovní a taneční aktivity. Louka nabízí kroužky, akce pro veřejnost, příměstské a letní tábory, pobytové akce pro rodiny s dětmi a výukové programy pro základní školy. Specifikem Louky jsou akce pro celé rodiny s dětmi a miniškolka Maceška.

 

Středisko volného času Lužánky - pracoviště Lyska

Oblá 51C, 634 00 Brno

547 351 031

lyska@luzanky.cz

www.lyska.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Lyska najdete v brněnském sídlišti Kamenný vrch v městské části Nový Lískovec. Zaměřuje se na výtvarné a rukodělné činnosti, hudební aktivity, jazyky, práci s předškoláky a turistiku. Lyska nabízí kroužky, letní a zimní pobytové akce, příměstské tábory, tvořivé dílny i klubovou činnost. Nabídka Lysky je určena školákům, mládeži, dospělým i dětem předškolního věku.

 

 

Nově přidané