Anglická školička

Staňkova 8a, Brno

Tel: 776225078 Vevina - ředitelka školky

vevina@worldmail.cz

www.anglickaskolicka.cz

Popis:
Jsme přesvědčeni, že proces výuky druhého jazyka, aby byl co nejpřirozenější, by měl probíhat stejně jako u jazyka mateřského.
To Znamená:
Malé dítě nejprve vnímá podněty kolem sebe a pouze je přijímá. Později začne opakovat a teprve poté se učí číst a psát.
U druhého jazyka by tento proces měl být podobný. V předškolním věku se dítě učí pouze rozumět anglickým výrazům a frázím, začne reprodukovat základní slova a později během školní docházky přirozeně přechází ke čtení a následně ke psaní ve druhém jazyce.

V dopolední školičce si lektoři povídají s dětmi téměř výhradně anglicky a navíc 3x za den se věnují předem určenému tématu a učí se písničky a říkanky. Hravou formou se seznamují se základy angličtiny. Hrají si, malují, kreslí, modelují, rozvíjejí motoriku. Zpívají a tančí, hrají divadlo, běhají, soutěží, chodí na vycházky. Jednou za měsíc jdou na celodenní výlet. Také pořádáme víkendové akce a týdenní zimní lyžování pro rodiče s dětmi.
Zaručujeme návaznost na to, co se děti naučí během školky. Mohou pak u nás navštěvovat odpolední klub 2x týdně, kde pokračují a učí se číst a psát anglicky-stejným způsobem jak byly zvyklé ze škoky.

DSC09008.jpgDSC08803.jpg

Freude (Radost) - Tak trochu jiná školka...

Skácelova 18, Brno - Královo pole

tel.: 541246199, mobil: 602 626262

freude@tiscali.cz

Popis:

Zahájení provozu je plánováno na 3.9. 2007.

 • Vnitřní prostory zaujímají cca 150 m2 (šatna, společenská místnost, jídelna, tělocvična/lehárna, třída, herna, sociální zařízení/umývárna). K dispozici je  též vlastní zahrada s venkovním bazénkem. Kapacita nové třídy pro 3-leté děti je 10 míst.
 • Komunikace s dětmi probíhá výhradně v německém jazyce.
 • Strava (nepovinná) se skládá převážně z produktů ekologického zemědělství a biopotravin (dopolední svačinka – tepelně neupravované ovoce, oběd – drůbež, ryba + 3x vegetariánský  a odpolední svačina – mléčné výrobky). V případě zájmu nutno uhradit 50,- Kč/den a nahlásit do 15. dne předchozího měsíce dny, které připadají v úvahu. Pitný režim je zajištěn opět pouze čaji v biokvalitě slazenými jen medem (též v kvalitě bio) a přírodními neslazenými šťávami ředěnými v poměru 1:1 kojeneckou vodou.
 • Personál představuje 5 vyškolených  vzájemně se střídajících lektorek, vychovatelek a pedagogů (všichni hovoří plynule německy nebo jsou přímo rodilými mluvčími).
 • Provoz: Po – Pá… 8,00 – 16,00 hod., prázdniny: 2. polovina měsíce června + 1. polovina července)
 • Program: wellness/výřivka, aromaterapie v pediatrii, dechová cvičení, esoterická hudba, psychomotorické hry, tvořivá činnost
 • Aktivity: cvičení, tanečky, soutěže, hádanky, písničky, říkanky, malování, plastelína/modelování, pexeso, domino, skládanky, kuželky, plavání, tenis, gymnastika, překážkový běh/slalom, rybaření, zlatá brána, kolo mlýnský, schovávaná, honička, škatule, stanování, zahradničení, klouzačka, pískoviště, houpačky, trampolína, průlezky, míčové hry, chůdy, zrcadlení, hry s kruhy, divadýlko, pohádky, kouzlení, světlo/stíny, den, noc, zkoumání přírody s lupou, bubnování s klavírem, maškarní karneval.
 • Zaměření: Postupné rozšiřování slovní zásoby formou hry… zvířátka (vzduch, země, voda), rostlinky/květiny, keře, stromy, barvy, oblečky, části těla, číslice, potraviny, hračky, roční období/počasí, rodina, domácnost, ulice/město, obchod, Velikonoce, Vánoce. Rozvíjení fantazie, motoriky, postřehu, smyslů, tvořivosti, vnímání, zručnosti, myšlení, řeči, cvičení rytmu, porozumění humoru, trénování vytrvalosti a odvahy.
 • Cena: 8.000,- Kč/kalendářní měsíc, červen a červenec: 4.000,- Kč (splatnost do 15. dne předchozího měsíce)

Nezávazné přihlášky a případné dotazy a připomínky se přijímají v současné době elektronickou poštou na: sattler@tiscali.cz (Prosíme o uvedení jména dítěte, data narození a kontaktu na právního zástupce.)
Zápis proběhne v době od 16.7. do 13.8. 2007.
Návštěvu je možno dohodnout v rámci zápisových dní individuálně.

Josefínka - soukromá školka a jesle

Tolstého 14, 616 00 Brno

+420 776 492 299

skolka@msjosefinka.cz

www.msjosefinka.cz

Popis: Soukromá školka a jesle Josefínka

Jsme soukromá mateřská školka a jesle pro Vás, kdo hledáte kvalitní a profesionální péči o své dítě i když třeba jen na pár hodin týdně a pro děti, které mají rády kolektiv, rády tančí, zpívají, malují a učí se novým věcem spolu s ostatními kamarády.
Výhodou našeho zařízení je nízký počet dětí na jednoho zaměstnance, který garantuje individuální a rodinný přístup, kvalifikovaný personál se zdravotnickým a pedagogickým vzděláním, flexibilita docházky, blízkost centra Brna s dobrou dopravní dostupností a s možností parkování přímo u budovy. Nabízíme i jednorázové hlídání nebo nepravidelné hlídání s využitím permanentky.

Jesle pro děti od 2 do 3 let.
Po dovršení 3 let (nebo dříve dle dohody s rodiči) nabízíme možnost přestupu dítěte do školky Josefínka, která programově navazuje na jesličky.

Školka pro děti od 3 do 6-ti let.
Klub pro děti i dospělé od 1 do 100 let.
 
V ceně školného nabízíme,saunu pro děti, angličtinu v průběhu denních aktivit, kino, divadlo, výlety a odpolední kroužky - v pondělí kroužek rytmiky, v úterý hravou angličtinu, ve středu sportovní hry a gymnastiku a ve čtvrtek si čteme a tvoříme.

josefinka1.JPG    josefinka2.JPG

Mateřská škola Lentilka

Žerotínovo náměstí 1/2, 602 00 Brno

541 651 491

kuslova@luzanky.cz

lentilka.luzanky.cz

Popis: Pracoviště Lentilka je firemní mateřská škola sloužící zaměstnancům jihomoravského krajského úřadu a příspěvkových organizací JMK. K budově patří také terasa s pískovištěm, skluzavkou a dalšími pohybovými prvky. V mateřské škole jsou dvě třídy s dětmi od 2,5 do 7 let.

 

Mezinárodní Montessori MŠ Perlička

Hlaváčova 6 (budova bývalé ZŠ), Brno - Obřany

tel.: 603 226 844

www.msperlicka.cz

Popis:
 • Mezinárodně uznávaný program založený na Montessori pedagogice
 • Anglická a česká třída
 • Přirozený způsob osvojování anglického jazyka (učitelé jsou i rodilí mluvčí)
 • Nízký počet dětí ve třídě
 • Připravené prostředí v MŠ

msperlicka.jpgmsperlicka2.jpg

Výchovně vzdělávací centrum EMILYclub

Zemědělská 76, Brno - Černá Pole 61300

+420 602 514 940

info@emilyclub.cz

www.emilyclub.cz

Popis:

Naším cílem je podporovat výchovu a vzdělání dětí a tím systematicky přispívat k rozvoji jejich zdravého životního stylu a zdravého sebevědomí.

Model „rodinného domu“ by měl uspokojit zájmy celé rodiny a je rozdělen do těchto základních programových profilů:

 •  soukromá mateřská škola

 •  zájmové aktivity pro děti mladšího školního věku

 •  rodinné centrum, služby pro děti a rodiče

 • sociální program, vzdělávání a zajištění volného času dětí z dětských domovů

Obsahová náplň jednotlivých aktivit EMILYclubu se bude přizpůsobovat přáním a požadavkům dětí a rodičů. Naší snahou je vytvořit takové zázemí, které bude pružně reagovat na potřeby dnešní rodiny s důrazem na výchovně vzdělávací proces dětí

Provozní doba:

7.30h - 17.30

 

ZÁPIS DĚTÍ  MATEŘSKÉ ŠKOLY v průběhu celého roku, děti od 2,5let

 

Nově přidané